Welkom bij de Homeopathie Academie NL

Welkom bij de Homeopathie Academie NL

Denk jij erover om zelf klassiek homeopaat worden? Wellicht is onze 5-jarige homeopathie opleiding op Hbo-niveau aan de Homeopathie Academie Nederland iets. Je wordt opgeleid tot een professioneel homeopaat, met alle deskundigheid om succesvol in … Continue reading

Voor wie?

Voor wie?

De opleiding tot klassiek homeopaat aan de Homeopathie Academie is voor iedereen die; Geïnteresseerd is in ziekte en gezondheid; In de reguliere zorg geen voldoening meer vindt; Teleurgesteld is in steeds meer administratief werk in … Continue reading

Tijdsduur en stage

Tijdsduur en stage

De duur van de opleiding bedraagt 5 jaar, wanneer deze zonder interrupties en zonder te doubleren wordt afgelegd. De stages in beide richtingen worden gepraktiseerd bij een door de beroepsvereniging NVKH erkende en door de … Continue reading

Daarom de HAN!

Daarom de HAN!

Samuel Hahnemann, de grondlegger van de klassieke homeopathie, heeft een veelbewogen, intens en intensiéf leven geleefd. Een leven waarin hij de homeopathie ontdekte, ontwikkelde, beproefde, wikte en woog, overdacht en steeds meer verfijnde. De meeste … Continue reading

Over de opleiding

Over de opleiding

De Homeopathie Academie Nederland leidt studenten op tot klassiek homeopaat en is de enige opleiding in Nederland die dit vanuit de ziekteclassificatie doet en op natuur-wetenschappelijke basis. Gedurende deze 5-jarige deeltijdstudie, op HBO-niveau, word je … Continue reading

Ook veterinaire homeopathie opleiding

Ook veterinaire homeopathie opleiding

De HAN biedt naast de humane opleiding ook een veterinaire homeopathie opleiding. Net als mensen kunnen dieren flink ziek worden. De kracht van homeopathie ligt in de preventie. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar ook als … Continue reading

Hoesten bij paarden

Hoesten bij paarden

Voor mensen is het al heel gewoon naar een homeopaat te gaan. Behandelingen worden bijvoorbeeld vergoed door ziektekostenverzekeraars. Voor dieren (veterinair homeopathie) is het nog wat nieuwer en daarmee misschien onbekender. De klassieke homeopathische geneeskunst … Continue reading

De ouder wordende hond

De ouder wordende hond

Ouder worden is een natuurlijk en doorgaans geleidelijk proces. Er zijn in dat proces grote individuele verschillen; de ene hond is ‘eerder’ oud dan de andere hond. Naast fysieke verschijnselen, zoals een grijze snuit, doofheid, … Continue reading